Zmena rozvrhu pre študentov 1. a 2. roč. / II. stupeň denného a externého štúdia

Autor: Ing. Tatiana Masarová
Dátum uverejnenia: 20.11.2013


Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu rozvrhu u nasledovných pedagógov a predmetov:

Vyučujúci:Predmet Pôvodne Zmena
Prof. Ing. Dr. R. KarbachMedzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v AJ
2. roč. / II. st., Denné štúdium
29.11.2013 BA 10113.12.2013 CP 105
Prof. Ing. Dr. R. KarbachMedzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v AJ
2. roč. / II. st., Externé štúdium
30.11.2013 CP 10514.12.2013 CP 105
Ing. A. Štefančiková, PhD.Zamestnanecké vzťahy
1. roč. / II. st., Externé štúdium
14.12.2013 CP 10530.11.2013 CP 105
RNDr. Ing. D. Petrušová, PhD.Ekonometria VP
1. roč. / II. st., Externé + denné štúdium
30.11.2013 CS 10114.12.2013 CS 101

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava