Dotlač publikácií vo fakultnej knižnici (aktualizácia 30.10.2013)

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 29.10.2013


Vážení študenti,
vo fakultnej knižnici ponúkame nasledovné dotlačené publikácie:
  • doc.RNDr. Eva Grmanová, PhD. - Poisťovníctvo
  • Doc.RNDr. Eva Grmanová, PhD. - Základy zo štatistiky
  • doc.RNDr. Daniela Hricišáková, CSc. - Matematika - A

Kompletnú ponuku publikácii a služieb nájdete na stránkach fakultnej knižnice

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava