Školenie BOZP pre študentov 1.ročníka denného bakalárskeho štúdia

Autor: Ing. Boris Janský
Dátum uverejnenia: 26.09.2013


Dňa 30.9.2013 (pondelok) sa uskutoční školenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre študentov 1.ročníka denného bakalárskeho štúdia nasledovne:
  • Študijný program  Ľudské zdroje a personálny manažment – 11.30 hod. – Aula CP 105 – budova C (FSEV)
  • Študijný program  Verejná správa – 12.30 hod. – Aula CP 105 – budova C (FSEV)

Účasť je povinná !

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava