Študentská súťaž Knovel University Challenge

Autor: doc. RNDr. Jaroslav Holomek CSc.
Dátum uverejnenia: 17.09.2013


Tradičná súťaž Knovel University Challenge už začala a bude trvať až do 1. 12.2013.
Študenti môžu vyhrať zaujímavé ceny nielen pre seba (Samsung Chromebook, Pebble Smartwatch), ale aj pre celú školu (Pizza Party). Knovel bude losovať týždenných výhercov a na záver aj dvoch celkových víťazov.

Odpovede na otázky študenti nájdu v Knovel Library. Naša univerzita má prístup k službe Knovel Library minimálne do konca tohto roka.

Návod a súťaž sú už dostupné na stránke:
http://www.knoveluniversitychallenge.com/.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava