Zrušené predmety - aktualizované 30.9.2013 o 8:15

Autor: PHDr. Jana Španková , PHd.
Dátum uverejnenia: 30.09.2013


Vážení študenti,

v akademickom roku 2013/2014 sa z dôvodu nízkeho záujmu neotvárajú uvedené povinne voliteľné (PVP)a výberové (VP) predmety.

Žiadam študentov, ktorí si tieto predmety zapísali, aby sa dostavili na študijné oddelenie (osobne resp. splnomocnili inú osobu) za účelom zmeny PVP a VP predmetov a podpísania Protokolu o študijnom pláne od 2.9.2013 do 30.09.2013

V prípade, že nie je možné dostaviť sa v uvedenom termíne, kontaktujte svoju študijnú referentku.

Žiadam študentov 1. ročníkov, ktorí si tieto predmety zapísali, aby ich nahradili inými v systéme AIS, následne vytlačili a podpísali Protokol o zmene študijného plánu a doručili na študijné oddelenie do 10.10.2013.

Aktualizácie rozvrhu sledujte denne v oznamoch.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava