Oznam pre absolventov bakalárskeho štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 17.06.2013


Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia v študijných programoch Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci máj 2013, že od 17. júna 2013 si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu). Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môžete prevziať len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom. Nakoľko v mesiacoch júl a august 2013 si zamestnanci Študijného oddelenia čerpajú dovolenku, pred prevzatím dokladov vo vlastnom záujme kontaktujte Študijné oddelenie. Absolventi, ktorí ešte nedoručili výstupný list, musia ho odovzdať pri prevzatí dokladov.   Úradné hodiny: Pondelok, utorok, štvrtok:     7.00 – 10.00 hod. Streda:                                     7.00 – 10.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava