Zhromaždenie Akademickej obce FSEV

04.06.2013
Zhromaždenie Akademickej obce Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne sa uskutoční dňa 20. júna 2013 o 10:00 hod. v aule FSEV (CP 105).

Program:
1. Príprava ku komplexnej akreditácii
2. Akreditácia študijných programov FSEV
3. Výsledky atestácií  publikačnej činnosti
4. Informácie o zmene vysokoškolského Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Rôzne


Návrat na aktuality