Promócie absolventov inžinierskeho štúdia

Autor: Administrator
Dátum uverejnenia: 31.05.2013


Vážený absolvent(ka), dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutoční:
v Posádkovom klube (bývalý Dom armády) Vajanského ulica v Trenčíne v dňoch 11. -12. júna 2013 podľa rozpisu v prílohe.

V čase pred promóciou sa podrobíte nácviku promočného ceremoniálu a podpíšete knihu diplomov – matriku, čím potvrdíte prevzatie   dokladov o štúdiu (Diplom, Vysvedčenie o ŠS, Dodatky k diplomu).

Nácvik ceremoniálu sa môže začať len za prítomnosti všetkých absolventov.
Dostavte sa preto do Posádkového klubu podľa rozpisu uvedeného v prílohe. V prípade, že sa včas nedostavíte, budeme nútení Vás z organizačných dôvodov vyškrtnúť zo zoznamu promovaných absolventov.

Zmena termínu promócií nie je možná

Ak sa nebudete môcť zúčastniť promócie, oznámte túto skutočnosť na Študijné oddelenie  FSEV, najneskôr do 7.6.2013 (032/7400 412, mail: andrea.barisova@tnuni.sk). Pred prevzatím diplomu po promóciách kontaktujte vo vlastnom záujme Študijné oddelenie FSEV, č.t. 032/7400 412.

TnUAD zabezpečila fotografa aj kameramana. Informácie o cene a podmienkach vyhotovenia fotografií a záznamu  Vám budú podané počas nácviku.

Vzhľadom na počet miest v sále Posádkového klubu Vás prosíme, aby ste dodržali max. limit 15 osôb na jedného absolventa. Vzhľadom na to, že slávnostný akt trvá približne hodinu a uskutočňuje sa v tichej atmosfére, prosíme, zvážte účasť malých detí priamo v sále, nakoľko vstup s kočíkom do priestoru sály je zakázaný.

Z dôvodu zlej dopravnej situácie počítajte so zdržaním pri vjazde do centra mesta a takisto pri parkovaní.


Mgr. Ľudmila Vázalová
študijné oddelenie


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava