Navrhnutí kandidáti pre voľby do akademického senátu pre študentskú časť

31.05.2013
Zoznam navrhnutých kandidátov v doplňujúcich voľbách do AS FSEV TnUAD a AS FSEV TnUAD pre študentskú časť nájdete v priloženom dokumente.


Návrat na aktuality