Skúšky z medzinárodného jazyk. certifikátu UNIcert II

Autor: Mgr. Emília Prekopová
Dátum uverejnenia: 31.05.2013


Milí študenti, KSaHV vám oznamuje, že písomná skúška medzinárodného certifikátu UNIcert II sa bude konať 7.6.2013 o 9:00 hod. v A budove, č. 203 a ústna skúška dňa 10.6.2013 o 10:00 hod. v B, č. 102. Prihlásiť sa možno do 5.6.2013.

Poplatok za certifikát je 50 €.
Číslo účtu:  7000065439/8180
VS:506070
(je potrebné priniesť potvrdenie o úhrade)

Bližšie informácie Vám podajú pani Bibiana Prišticová a Mgr. Emília Prekopová.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava