Promócie absolventov Ing. a PhD. štúdia

04.06.2024
Vážený absolvent(ka),
dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné odovzdávanie diplomov pre absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia sa uskutoční v Posádkovom klube (bývalý Dom armády), Hviezdoslavova 16, Trenčín dňa 24. júna 2024 o 14:00 hod., nácvik začína o 12:00 hod. (len absolventi).

Od 12:00 hod. sa uskutoční prezentácia prítomných absolventov, následne  nácvik promočného ceremoniálu a podpíšete sa do matriky, čím potvrdíte prevzatie  dokladov o štúdiu. Nácvik ceremoniálu sa môže začať len za prítomnosti všetkých absolventov. V prípade, že sa včas nedostavíte, budeme nútení Vás vyškrtnúť zo zoznamu promovaných absolventov. Vzhľadom na veľkosť sály, kapacita hostí nie je limitovaná.

Ak sa promócií nezúčastníte, oznámte túto skutočnosť Študijnému oddeleniu FSEV.

Upozorňujeme, že v mesiacoch júl a august sa budú čerpať dovolenky, preto Vám odporúčame dohodnúť si termín prevzatia dokladov vopred. Doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Ak bude za Vás preberať doklady iná osoba, musí odovzdať notárom alebo matrikou overené splnomocnenie k tomuto úkonu. Doklady poštou neposielame.

Odporúčame plánovať si cestu na promócie v dostatočnom predstihu vzhľadom na možnú dopravnú zápchu a problémy pri parkovaní. Návrat na aktuality