Fakultné kolo ŠVOČ - 24.4.2024

25.04.2024
Aj v tomto roku sa konala súťaž prác ŠVOČ našich študentov. V tomto ročníku bolo prezentovaných 6 súťažných prác, pričom komisia konštatovala nárast kvality prezentovaných prác. Rozhodovanie komisie o poradí prác bolo práve z dôvodu kvalitného spracovania súťažných prác ťažké, ale nakoniec bolo udelené nasledovné poradie:

1. miesto
Adriána Halimovičová - STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI ČSOB LEASING

2. miesto
Natália Podhorcová - VÝZNAM ĽUDSKÝCH ZDROJOV V ROZVOJI REGIÓNOV
Sofia Gálisová - VPLYV LEGISLATÍVNYCH ZMIEN NA ZAMESTNANOSŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

3. miesto
Andrea Gunárová - SÚVISLOSTI S AKTUÁLNOU SITUÁCIOU NA TRHU PRÁCE V SPOLOČNOSTI LEONI SLOVAKIA, SPOL. S. R. O., TRENČIANSKA TEPLÁ, DOBRÁ
Kristína Opátová - STAROSTLIVOSŤ POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNÍCKEMU PERSONÁLU NEMOCNICE BORY V BRATISLAVE
Daniela Sojková - KOMPARÁCIA STARNUTIA POPULÁCIE NA SLOVENSKU A V PORTUGALSKU A JEHO DOPAD NA TRH PRÁCE

Všetkým zúčastneným študentom srdečne blahoželáme a želám im veľa úspechov v štúdiu a ich tvorivej činnosti.Návrat na aktuality