Zahraniční študenti absolvovali študijný pobyt na fakulte

19.04.2024
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov pripravila pre MBA študentov z partnerskej univerzity z Nemecka - Westsächsische Hochschule Zwickau, študijný pobyt zameraný na získavanie najnovších poznatkov z praxe.

Počas  týždenného študijného pobytu študenti okrem stretnutia s vedením fakulty a prehliadky priestorov TnUAD v Trenčíne, absolvovali exkurzie vo vybraných podnikoch v regióne, s cieľom získania nových poznatkov a praktických skúseností v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Navštívili nasledovné podniky: LEONI Slovakia spol. s r.o., HELLA Slovakia Lighting s.r.o., Gleistein Slovakia, s.r.o. a ŽOS Trnava, a. s.Návrat na aktuality