Súčasné trendy v riadení ľudských zdrojov v procese získavania, výberu, rozvoja a starostlivosti o zamestnancov

18.04.2024
Vážení študenti, pozývame vás na prednášku na tému: "Súčasné trendy v riadení ľudských zdrojov v procese získavania, výberu, rozvoja a starostlivosti o zamestnancov".

Čas: 24.4.2024 o 12:30 hod
Miesto: Aula CP105
Prednášajúci: Ing. Martin Marek, BALANCED HR s.r.o.

V prednáške sa dozviete nie len o trendoch v demografii, zamestnanosti a odmenovaní, ale zasiahne aj niektoré nasledové oblasti:
  • Personalizovaný zážitok zamestnanca
  • Technologické inovácie v procese získavania a výberu
  • Rozšírenie agilných metód v riadení ĽZ (riadenie výkonnosti)
  • Rozvoj zručností v oblasti emocionálnej inteligencie a soft skills, digitálnych zručností
  • Diverzita a inklúzia ako konkurenčná výhoda
  • Flexibilné pracovné podmienky a práca na diaľku
  • Nastupujúca generácia Z
  • Personalizovaný rozvoj kariéry a mentoring
  • Udržateľné riadenie ľudských zdrojov
  • Remote work a hybridné pracovné modely, flexibilita
Tešíme sa na vašu účasť.Návrat na aktuality