Rektor odozvdal ocenenie nášmu študentovi Matúšovi

13.03.2024
Rektor Jozef Habánik osobne odovzdal pochvalu a poďakovanie od občianskeho združenia EUNOIA nášmu študentovi Matúšovi Lukačkovi, ktorý v rámci projektu Virtuálny Študentský Parlament 2023, plnil náročnú úlohu celoslovenského a zahraničného koordinátora viac ako 40 účastníkov projektu. Medzi jeho priame kompetencie patrila odborná organizácia študentov, lokalizačná podpora, zabezpečenie ubytovania a koordinácia študentov počas celého trvania medzinárodného projektu.

Matúš, ktorý je študentom druhého ročníka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment prejavil mimoriadne organizačné a manažérske schopnosti, za čo sme na neho hrdí.
Návrat na aktuality