Interná obhajoba dizertačných prác

13.03.2024
Dňa 12.3.2024 sa na FSEV uskutočnila interná obhajoba dizertačných prác organizovaná školiacim pracoviskom KMaRĽZ v súlade s harmonogramom štúdia pre akademický rok 2023/2024. Ing. Jaroslav Belás odprezentoval výsledky svojej dizertačnej práce s názvom Vplyv uplatňovania koncepcie spoločensky zodpovednej firmy na riadenie ľudských zdrojov v segmente malých a stredných podnikov, ktorú spracováva pod odborným vedením doc. PhDr. Zoltána Rózsu.

Doktorandovi prajeme veľa tvorivých síl v záverečnej fáze jeho štúdia.Návrat na aktuality