Rozvrh hodín na letný semester 2023/2024

30.01.2024
Rozvrh hodín na letný semester 2023/2024 nájdete v systéme AiS2 https://ais2.tnuni.sk/.
V rozvrhu môže prísť ešte ku zmenám, preto si ho pred začiatkom semestra ešte overte.

Ako si zobraziť rozvrh:
Nakoľko je na našej fakulte systém krúžkov (čiže na rozvrh sa manuálne študent neprihlasuje), tak cez tlačítko s označením "rozvrh pre Meno Priezvisko" svoj rozvrh neuvidíte.

Denní študenti si zobrazia rozvrh cez svoj krúžok a externí cez celý študijný. Predmety ktoré vidíte v krúžku, ale nemáte ich zapísané samozrejme pre vás neplatia.

Ak máte navštevovať predmet určený pre iný ročník (v prípade opakovania alebo inej výnimky), je si ho potrebné nájsť v rozvrhu pre daný ročník.

Návody:
Video návod
Stručný návod
Návod pre denných študentov (s výberom krúžku)
Návod pre externých študentov (keď nie je potreba vyhľadávať krúžok)

Návod ako zistiť aký ste krúžok
Návrat na aktuality