Odborný workshop pod taktovkou zamestnávateľov

29.01.2024
Zamestnávatelia združení v RÚZ v uplynulom období zorganizovali workshop s názvom AdultLearning RO-SK: Digitálne kompetencie v kontexte celoživotného vzdelávania. Odborné podujatie bolo realizované v rámci medzinárodného projektu spolufinancovaného EÚ na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
V rámci neho zamestnávatelia spoločne so zástupcami akademickej obce, odborníkmi z praxe a ďalšími kľúčovými partnermi diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti vzdelávania a digitalizácie na Slovensku.

Jednou z kľúčových tém bola dlhodobá stagnácia našej krajiny v oblasti systémového rozvoja celoživotného vzdelávania a efektívneho rozvoja digitálnych zručností. 
„Dlhodobo sa zasadzujeme o prijímanie a realizáciu opatrení ktoré zabezpečia, že absolventi stredných odborných škôl a vysokých škôl budú po skončení štúdia pripravení pre skutočné potreby pracovného trhu, ktorý je dnes do veľkej miery ovplyvnený digitalizáciou a technologickými zmenami,“ konštatuje 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Zamestnávatelia zdôrazňujú, že ponuka študijných programov slovenských škôl dlhodobo nereflektuje na požiadavky zamestnávateľov, ani na technologický pokrok a aktuálne trendy. V rámci workshopu boli odprezentované inovácie ovplyvňujúce štandardy vybraných zamestnaní, odborné vedomosti a zručnosti, na ktoré je v súvislosti s digitalizáciou nutné sa zamerať. 

https://www.ruzsr.sk/sk/article/zamestnavatelia-zorganizovali-odborny-workshop-v-oblasti-vzdelavania-a-digitalizacie/Návrat na aktuality