Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za FSEV

08.11.2023
Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 7. novembra 2023 v súlade so Štatútom TnUAD a Zásadami volieb do Akademického senátu TnUAD vyhlasuje doplňujúce voľby do  študentskej časti Akademického senátu TnUAD za FSEV podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za FSEV. Ďalej AS TnUAD schvaľuje volebnú komisiu pre uvedené voľby. 

Viac informácií a harmonogram v priloženom uzneseníNávrat na aktuality