(TVT 2023) Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

02.11.2023
V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutoční vedecký seminár s názvom Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia.

Na vedeckom seminári budeme viesť diskusiu k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 2. roku riešenia.

Termín konania: 9. 11. 2023, 10:00 - 12:00 o novom termíne konania budeme informovať
Miesto konania: Zasadačka dekana, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne

Organizátor podujatia:
doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.,
Katedra ekonómie a ekonomiky, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Spoluorganizátor podujatia:
  • doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc.,
  • Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave,
  • doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.,
  • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v ŽilineNávrat na aktuality