(TVT 2023) Nové výzvy v personálnom manažmente

02.11.2023
V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutoční prednáška s názvom Nové výzvy v personálnom manažmente.

Prednáška odborníkov zo spoločnosti Porsche Werkzeugbau s.r.o. Dubnica n/V. na tému nové výzvy v personálnom manažmente, pred ktorými stoja HR manažéri výrobných spoločností.

Termín konania: 9. 11. 2023, 10:00 - 11:30
Miesto konania: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne - Aula

Organizátor podujatia:
Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov FSEV TnUAD

Spoluorganizátor podujatia:
Porsche Werkzeugbau s.r.o., Dubnica n/V
Návrat na aktuality