Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce

30.10.2023
V dňoch 19 - 20. októbra 2023 naša fakulta organizovala už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce.

V úvode plenárneho zasadnutia konferencie vystúpili hlavní rečníci z praxe. Jana Mesárošová CEE HR Project Delivery manažérka z DHL, Milan Petruš HR manažér Volkswagen Slovakia, a.s. a Natália Cíbiková z Republikovej únie zamestnávateľov, ktorí upriamili pozornosť na aktuálny stav v oblasti trendov trhu práce vyplývajúcich zo súčasných kríz. Prezentovali aktuálny a predpokladaný budúci stav na trhu práce. Aj touto cestou sa im chceme poďakovať za kvalitné prezentácie a podnety. Taktiež veľké ďakujeme chceme odovzdať všetkým zúčastneným a ich prínosným príspevkom.
Návrat na aktuality