Aký je Váš názor na personalizáciu práce zamestnancov a jej vplyv na angažovanosť?

18.09.2023
Vážení priatelia!
Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým zisťujeme názor na personalizáciu práce zamestnancov a jej vplyv na angažovanosť.

Proces personalizácie práce (Job crafting) je proces, v ktorom zamestnanci proaktívne pretvárajú svoje pracovné miesta tak, aby lepšie zodpovedali ich zručnostiam, záujmom a hodnotám. Aby sa im práca vykonávala lepšie, príjemnejšie, efektívnejšie a aby v nej cítili hlbší význam a zmysel.

Tu je niekoľko spôsobov, ako môžu zamestnanci využiť personalizáciu práce:
  • Vytváranie úloh (Task crafting) - jedná sa o zmeny počtu, rozsahu alebo typu úloh v práci. Aby mohol zamestnanec prevziať väčšiu zodpovednosť za vedenie.
  • Budovanie vzťahov (Relational crafting) – zahŕňa zmeny vo vzťahoch s ľuďmi v práci, budovať pevnejšie vzťahy nielen so spolupracovníkmi, ale i klientmi.
  • Zmena myslenia (Cognitive crafting) - ide o zmeny v tom, ako zamestnanec premýšľa o svojej práci. Zameranie sa na pozitívne aspekty práce, alebo nájsť spôsob, ako urobiť prácu zmysluplnejšou.
Výskum je realizovaný v rámci výskumnej úlohy realizovanej na Katedre manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, FSEV, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Riešiteľmi výskumnej úlohy sú Ing. Jakub Holúbek a doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Výsledky z vedeckého výskumu budú publikované v zahraničných vedeckých časopisoch, ktoré sú indexované vo svetovo najvýznamnejších databázach Web of Science a SCOPUS a v dizertačnej práci.

Ďakujeme Vám za odpovede, Vašu spoluprácu si veľmi vážime!

#FSEV #TNUNI #JobCrafting #PersonalizaciaPrace #Angažovanosť#ZmysluplnosťPráce# Zamestnanec #SpoluprácaNávrat na aktuality