Stretnutie absolventov, ročník ukončenia štúdia 2003

13.09.2023
Alumni klub v spolupráci s absolventom Ing. Miroslavom Ilavským organizuje dňa 22.09.2023 stretnutie absolventov, ročník ukončenia štúdia 2003.

Program:
14.00
– privítanie absolventov koordinátorkou Alumni klubu FSEV - doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD. - aula FSEV, TnUAD (budova C), Študentská 3, 91150 Trenčín
14.15 – slávnostný príhovor dekanky FSEV, TnUAD – Ing. Eva Ivanová, CSc.
14.30 – prezentácia FSEV – doktorandi FSEV, TnUAD
15.00 – prehliadka priestorov FSEV, TnUAD
16.00 – spoločenský program

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí prosím kontaktujte absolventa FSEV, člena Alumni klubu FSEV, Ing. Miroslava Ilavského: ilavsky@isecure.sk Návrat na aktuality