Doplňujúci termín podania prihlášok na inžinierske a bakalárske štúdium

24.08.2023
Vážení uchádzači o štúdium, doplňujúci termín podania prihlášky je do 18.9.2023

Akreditované bakalárske študijné programy:
Akreditovaný inžiniersky študijný program:
Viac informácií nájdete v sekcii pre uchádzačov.Návrat na aktuality