Voľby do Akademického senátu FSEV TnUAD

30.06.2023
Akademický senát FSEV na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2023 vyhlasuje voľby do AS FSEV a určuje termín volieb do Akademického senátu FSEV na stredu 11.10.2023.

Vyhlásenie a harmonogram volieb do AS FSEV 2023 (PDF súbor)
Pokyny pre navrhovateľov – podávanie návrhov na kandidátov za členov Akademického senátu FSEV (PDF súbor)
Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS FSEV vrátane súhlasu (DOCX súbor)
Návrh kandidáta do študentskej časti AS FSEV vrátane súhlasu (DOCX súbor)
Návrat na aktuality