Certifikácia z programu OMEGA

09.06.2023
Dňa 5.6.2023 mali študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia možnosť zvýšiť svoju cenu na trhu práce. Získali študentský certifikát z vedomostí nadobudnutých z predmetu Účtovníctvo v podnikoch I. a II. z ovládania programu OMEGA pre podvojné účtovníctvo pod vedením Ing. Paulíny Srovnalíkovej, PhD., MBA.

Vzdelávaním myslíme na novú generáciu personalistov, mzdárov, ekonómov a účtovníkov. Našou prioritou vo vzdelávaní je kvalitne pripraviť študentov pre prax. Získaním certifikátu sa študentom otvárajú pracovné možnosti na pozíciach junior účtovník.

Všetkým študentom, ktorí získali certifikát gratulujeme.
Návrat na aktuality