2. termín podania prihlášok na inžinierske a bakalárske štúdium

25.05.2023
Vážení uchádzači o štúdium, 2. termín podania prihlášky je do 30.6.2023

Akreditované bakalárske študijné programy:
Akreditovaný inžiniersky študijný program:
Viac informácií nájdete v sekcii pre uchádzačov.Návrat na aktuality