FSEV TnUAD v Trenčíne opätovne potvrdila status excelentného výskumného pracoviska

15.03.2023
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe posúdenia  výsledkov v oblasti výskumu opätovne potvrdilo FSEV status „Excelentné výskumné pracovisko“.  Tento status získala FSEV na základe posúdenia  svojich výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti, konkrétne excelentnej publikačnej činnosti a úspešnosti pri získavaní vedeckých grantov. Z celkového počtu hodnotených spoločenskovedných fakúlt (76), obsadila FSEV 15. miesto. Úspešne tak prispieva k tvorbe, prenosu a zdieľaniu vedomostí a rozvoju kariéry vysokoškolských študentov v nižšie uvedených študijných programoch.
Návrat na aktuality