ŠTÚDIUM

Zápisnice volebnej komisie FSEV o priebehu a výsledku volieb nájdete v prílohe.

Čítať viac
15.10.2020
Autor: Administrátor

Volebná komisia prijala v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do AS FSEV a AS TNUNI za študentskú časť celkom 6 návrhov ...

Čítať viac
05.10.2020
Autor: Administrátor

Vážení študenti, v sekcii študenti nájdete aktualizovaný harmonogram.

Čítať viac
29.09.2020
Autor: Administrátor

Rozvrh hodín na zimný semester 2020/2021 nájdete v systéme AIS.

Čítať viac
22.09.2020

Akademický senát TnUAD a Akademický senát FSEV vyhlasuje doplňujúce voľby za študentskú časť. Prijímanie návrhov na kandidátov za člena AS TnUAD a AS FSEV spolu so súhlasom navrhnutého kandidáta s kandidatúrou môžete zasielať na...

Čítať viac
22.09.2020

V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

Čítať viac
17.09.2020

Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 01.05.2020 musí mať každý čitateľ Fakultnej knižnice FSEV platný preukaz používateľa služieb Univerzitnej knižnice TnUAD...

Čítať viac
14.05.2020
Autor: Administrátor
OZNAMY A PODUJATIA

Vážení študenti, Trenčianska univerzita prechádza z preventívnych dôvodov od 14. októbra 2020 na dva týždne na online výuku.Hoci je univerzita stále v zelenej zóne, situáciu ohľadom pandémie riešime s najväčšou vážnosťou a...

Čítať viac
12.10.2020

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom akademického roka čaká vynovená...

Čítať viac
05.10.2020
Autor: www.tnuni.sk

Virtuálny DOD SAIA, n. o. sa uskutoční dňa 30. septembra 2020 (v stredu) od 9.00h do 14.00 na platforme MS TEAMS: https://bit.ly/2ZQeFn4 , pričom záujemcovia sa môžu pripojiť na ktorúkoľvek časť podujatia.

Čítať viac
21.09.2020

V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách pre akademický rok 2020/2021“, ktorý obsahuje...

Čítať viac
02.09.2020
Autor: Administrátor

Zapísaným študentom na štúdium vo všetkých formách a stupňoch štúdia vráti fakulta poplatok ...

Čítať viac
14.07.2020
Autor: Administrátor

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora TnUAD ...

Čítať viac
24.06.2020
Autor: Administrátor

Medzinárodná vedecká konferencia nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie z jesení rokov 2018 a 2019, ktorých zborníky sú evidované v databáze Web of Science ...

Čítať viac
17.06.2020
Autor: Administrátor
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30