ŠTÚDIUM

Vážení študenti, dovolila by som si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka „Prieskum spokojnosti študenta“ k hodnoteniu kvality študijných programov ...

Čítať viac
18.11.2020

Na FSEV sú v akademickom roku 2020/21 pre študentov v jednotlivých rokoch štúdia menovaní študijní poradcovi (tútori) ...

Čítať viac
04.11.2020
Autor: Administrátor

Rozvrh hodín na zimný semester 2020/2021 nájdete v systéme AIS.

Čítať viac
22.09.2020

Zapísaným študentom na štúdium vo všetkých formách a stupňoch štúdia vráti fakulta poplatok ...

Čítať viac
14.07.2020
Autor: Administrátor

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora TnUAD ...

Čítať viac
24.06.2020
Autor: Administrátor

Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 01.05.2020 musí mať každý čitateľ Fakultnej knižnice FSEV platný preukaz používateľa služieb Univerzitnej knižnice TnUAD...

Čítať viac
14.05.2020
Autor: Administrátor
OZNAMY A PODUJATIA

FSEV TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľuje pozvať v rámci TVT2020 na nasledovné odborné podujatia. Podujatia budú uskutočnené on-line formou ...

Čítať viac
04.11.2020
Autor: Administrátor

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým sa prijali ďalšie opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu Trenčianska univerzita, všetky jej fakulty a katedry pokračujú vo vzdelávaní výlučne s využitím...

Čítať viac
25.10.2020
Autor: www.tnuni.sk

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom akademického roka čaká vynovená...

Čítať viac
05.10.2020
Autor: www.tnuni.sk

V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách pre akademický rok 2020/2021“, ktorý obsahuje...

Čítať viac
02.09.2020
Autor: Administrátor

Medzinárodná vedecká konferencia nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie z jesení rokov 2018 a 2019, ktorých zborníky sú evidované v databáze Web of Science ...

Čítať viac
17.06.2020
Autor: Administrátor
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31