Odborný seminár školiaceho pracoviska a interná obhajoba pre doktorandov FSEV v končiacich ročníkoch

24.02.2021
Odborný seminár školiaceho pracoviska pre doktorandov FSEV v končiacich ročníkoch, na ktorom doktorandi prezentujú získané výsledky (prezentácia v Power Pointe, vyjadrenia v diskusii) a ktorý je obligatórnou povinnosťou štúdia a interná obhajoba dizertačných prác  (prezentácia v Power Pointe, vyjadrenie k oponentskému posudku, vyjadrenia v rámci diskusie) sa uskutoční 19.3.2021 od 10.30 dištančnou formou prostredníctvom Teamsu.
Návrat na aktuality