Prezentácia o elektronických informačných zdrojoch

11.02.2021
Z dôvodu zvýšenia informovanosti o prístupoch k rôznym externým zdrojom sprístupňujeme študentom končiacich ročníkov ale aj ostatným študentom prezentáciu o možnostiach prístupov k elektronickým informačným zdrojom.

Prezentácia je prospešná pre všetkých, ktorí chcú získať zdroje pre písanie záverečných prác, seminárnych práca alebo pre svoje štúdium. Návrat na aktuality