Režim fungovania Fakultnej knižnice od 15.februára 2021

11.02.2021
Vážení študenti,
vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vám oznamujeme, že od pondelka 15.02.2021 poskytuje Fakultná knižnica svoje služby v obmedzenom režime.

V prípade výpožičiek, vrátenia alebo zakúpenia kníh, je potrebné dohodnúť si vopred presný čas s referentkou knižnice Bibianou Prišticovou (tel.č.: 032/7400 491, email: bibiana.pristicova@tnuni.sk). Informácie o poskytovaných službách nájdete na stránke fakultnej knižnice.

Vstup do Fakultnej knižnice bude umožnený iba osobám s potvrdením o negatívnom výsledku
RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní, resp. iným dokladom osvedčujúcim výnimku zo zákazu vstupu podľa uznesenia vlády. Návrat na aktuality