Zoznam zamestnancov FSEV TnUAD (KEaE)

(Zadajte časť mena, e-mailu alebo klapku)

Zrušiť hľadanie

Titul
Priezvisko
Meno
Titul
Telefón
032/7400

Pracovná pozícia
Miestnosť
doc. Mgr.VojtovičSergejDrSc.sergej.vojtovic@tnuni.sk405prodekan pre vedu a výskum102 dekanát
Ing.KoišováEvaPhD., MBAeva.koisova@tnuni.sk404prodekan pre pedagogiku - I. stupeň štúdia103 dekanát
Ing.JanskýBorisboris.jansky@tnuni.sk403tajomník104 dekanát
Ing.LuptákováAlicaalica.luptakova@tnuni.sk401sekretariát dekana FSEV105 dekanát
MičováAlenaalena.micova@tnuni.sk402sekretariát tajomníka FSEV105 dekanát
Ing.IvanováEvaCSc.eva.ivanova@tnuni.sk400dekan109 dekanát
Doc. RNDr.GrmanováEvaPhD.eva.grmanova@tnuni.sk423prodekan pre pedagogiku - II. a III. stupeň štúdiaB111
Ing.KrajčoKarolkarol.krajco@tnuni.sk428vedecko-výskumný pracovníkB310
MinaroviechRomanroman.minaroviech@tnuni.sk408technikF0A-Študijné

Zrušiť hľadanie