KEaE | Konzultačné hodiny LS 2023/24

Ing. Katarína Kráľová, PhD.
Streda: 8.00-10.00 – Študijné poradenstvo
Streda: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny   
Štvrtok: 10.00-12.00 – Bakalársky seminár
Štvrtok: 12.00-14.00 – Diplomový seminár
 
Ing. Jana Masárová, PhD.
Štvrtok: 10.00-12.00 – Konzultácie k záverečným prácam
Štvrtok: 12.00-14.00 – Konzultácie

Mgr. Pavol Oršanský, PhD.
Pondelok: 8.00 - 10.00 – Konzultačné hodiny
Pondelok: 10.00-12.00 – Konzultácie k záverečným prácam

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.
Pondelok: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny
Utorok: 10.00-12.00 – Bakalársky seminár
Utorok: 12.00-14.00 – Diplomový seminár

Ing. Jana Sochuľáková, PhD.
Utorok: 8.00-10.00 – Diplomový seminár
Utorok: 10.00-12.00 – Bakalársky seminár
Utorok: 12.00-14.00 – Študijné poradenstvo

Ing. Paulína Srovnalíková, PhD., MBA
Konzultácie k záverečným prácam
(po dohode s vyučujúcim)

Ing. Veronika Žárska, PhD.
Pondelok: 8.00-10.00 – Konzultácie
Pondelok: 10.00-12.00 – Konzultácie k záverečným prácam

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Utorok: 8.10-9.40 - Konzultácie k záverečným prácam
Utorok: 14.10-15.40 - Konzultačné hodiny 

Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Pondelok 10.00-12.30 - Konzultácie k záverečným prácam
Štvrtok 8.00-10.00 - Študijné poradenstvo
Štvrtok 12.30-14.00 - Konzultačné hodiny

Ing. Eva Ivanová, CSc.
Streda: 14.00-16.00- Konzultačné hodiny
Streda: 14.00-15.30 - Konzultácie k záverečným prácam

RNDr. Dana Jašková, PhD.
Utorok: 12.30-14.00 - Bakalársky seminár
Utorok: 14.00-16.00 - Študijné poradenstvo
Streda: 14.00-16.00 - Diplomový seminár

Ing. Eva Koišová, PhD.
Utorok: 8.00-10.00 - Konzultačné hodiny
Streda: 12.30-13.30 - Študijné poradenstvo: 1.-4. ročník VSB
Streda: 12.30-13.30 - Študijné poradenstvo: 1.-4. ročník LZB
Štvrtok: 12.00-14.00 - Konzultácie k záverečným prácam

Ing. Karol Krajčo, PhD.
Streda: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny
Streda: 12.00-14.00 – Bakalársky + Diplomový seminár