KEaE | Konzultačné hodiny ZS 2023/24

Ing. Karol Krajčo, PhD.
Streda: 10.00 - 12.00 - Konzultačné hodiny
Streda: 12.00 - 14.00 - Bakalársky / diplomový seminár

Ing. Katarína Kráľová, Ph.D.
Streda: 8.00 - 10.00 - Študijné poradenstvo
Streda: 10.00 - 12.00 - Konzultačné hodiny 
Streda: 12.00 - 14.00 - Bakalársky / diplomový seminár

Ing. Jana Masárová, PhD.
Utorok: 8.00 - 10.00 - Konzultácie k záverečným prácam
Štvrtok: 10.00 - 12.00 - Konzultačné hodiny

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.
Pondelok: 12.00 - 14.00 - Bakalársky / diplomový seminár
Utorok: 12.00 - 14.00 - Konzultačné hodiny

Ing. Jana Sochuľáková, Ph.D.
Štvrtok: 8.00 - 10.00 - Diplomový seminár
Štvrtok: 10.00 - 12.00 - Bakalársky seminár
Štvrtok: 12.30 - 14.00 - Študijné poradenstvo

Ing. Paulína Srovnalíková, PhD., MBA
Konzultácie k záverečným prácam po dohode s vyučujúcim

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Utorok: 14.00-15.30 - Konzultácie k záverečným prácam
Utorok: 15.30-17.00 - Konzultačné hodiny

doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Utorok: 8.00 - 10.00 - Konzultačné hodiny
Utorok: 14.00 - 16.00 - Konzultácie k záverečným prácam
Štvrtok: 8.00 - 10.00 - Študijné poradenstvo

Ing. Eva Ivanová, CSc.
Streda: 13.00 - 14.00 - Konzultačné hodiny
Streda: 14.00 - 15.30 - Konzultácie k záverečným prácam

RNDr. Dana Jašková, PhD.
Utorok: 10.00 - 12.00 - Diplomový seminár
Utorok: 12.30 - 14.00 - Bakalársky seminár
Utorok: 14.00 - 16.00 - Študijné poradenstvo

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
Utorok: 8.00 - 10.00 - Konzultačné hodiny
Streda: 12.30 - 13.30
- Študijné poradenstvo 1.-4. ročník VSB / LZB
Štvrtok: 12.00 - 14.00 - Konzultácie k záverečným prácam