KMaRĽZ | Predmety

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje KMaRĽZ

 • Aktuálne trendy v riadení ĽZ
 • Bakalárska práca
 • Bakalársky seminár + Bakalárska práca
 • Bezpečnosť pri práce
 • Dane a daňová sústava
 • Diplomová práca
 • Diplomový seminár
 • Diplomový seminár + Diplomová práca
 • Etika a morálka v personalistike
 • Európske programy a projekty
 • Interkultúrny manažment v AJ
 • Komunikácia a prezentácia v PM
 • Komunikácia a prezentácia v AJ
 • Manažérska ekonomika
 • Manažérske kompetencie a  zručnosti v AJ
 • Manažérske kompetencie a zručnosti v NJ
 • Manažment
 • Manažment celoživotného vzdelávania
 • Manažment ľudských zdrojov I.
 • Manažment ľudských zdrojov II.
 • Manažment ľudských zdrojov v NJ
 • Marketing
 • Marketing management v AJ
 • Marketing v AJ
 • Medzinárodný manažment v AJ
 • Medzinárodný manažment v NJ
 • Medzinárodný marketing v AJ
 • Medzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v cudzom jazyku – AJ, NJ, RJ
 • Metodológia vedeckej práce
 • Organizačná kultúra
 • Organizačné správanie
 • Personálna a mzdová agenda I.
 • Personálna a mzdová agenda II. (Pripravujeme študentov do praxe)
 • Personálny manažment
 • Personálny manažment I.
 • Personálny manažment II.
 • Personálny manažment v NJ
 • Project management v AJ
 • Projektový manažment + projekt
 • Riadenie a rozvoj kariéry
 • Sociálne služby
 • Strategické riadenie ľudských zdrojov
 • Strategický manažment v CJ – AJ, NJ, RJ
 • Systémy odmeňovania
 • Teória organizácie
 • Trendy na trhu práce a tvorba stratégií zamestnávania
 • Trh práce a politika zamestnanosti
 • Tvorba programov a projektov
 • Úvod do štúdia
 • Vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku
 • Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Vzťahy s verejnosťou
 • Zamestnanecké vzťahy