KEaE | Predmety

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje KEaE

 • aplikovaná informatika 
 • dane a daňová sústava
 • demografia
 • ekonometria
 • ekonomika a politika EÚ v AJ
 • ekonomika malého a stredného podnikania
 • financie a mena
 • finančná a ekonomická analýza
 • finančný manažment
 • hospodárska politika 
 • hospodárska politika EÚ
 • informačné a komunikačné technológie
 • informatika 
 • makroekonómia
 • makroekonomické analýzy
 • makroekonomické analýzy a prognózy 
 • makroekonomické rozhodovacie procesy
 • matematika 
 • metódy vedeckého výskumu
 • mikroekonómia
 • mikroekonomické a makroekonomické teórie
 • podnikové financie
 • podnikové hospodárstvo
 • poisťovníctvo 
 • praktické cvičenia z matematiky I. 
 • praktické cvičenia z matematiky II. 
 • sociálne a ekonomické procesy v hospodárstve
 • stratégia sociálno-ekonomického rozvoja 
 • svetová ekonomika 
 • štatistika
 • teória a prax hospodárskej politiky
 • účtovníctvo
 • účtovníctvo v podnikoch I.
 • účtovníctvo v podnikoch II.
 • účtovníctvo vo verejnej správe
 • úvod do prognostiky
 • verejné financie
 • všeobecná ekonomická teória