KEaE | Predmety

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje KEaE

Zimný semester

 • Dejiny hospodárstva PVP
 • Ekonomické teórie v AJ - VP
 • Ekonomika malého a stredného podnikania - PVP
 • Financie a mena
 • Finančná a ekonomická analýza - PVP
 • Finančný manažment
 • Hospodárska politika - PVP
 • Hospodárska politika EÚ
 • Informačné systémy vo VS -VP
 • Informatika 
 • Logika - VP
 • Makroekonómia (otázky na skúšku)
 • Makroekonomické rozhodovacie procesy- PVP
 • Matematika I.
 • Metódy vedeckého výskumu
 • Mikroekonómia (tézy ku skúške)
 • Mikroekonomické a makroekonomické teórie
 • Podnikové hospodárstvo (tézy ku skúške)
 • Praktické cvičenia z matematiky - VP
 • Praktické cvičenia z matematiky II. - VP
 • Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja
 • Štatistika
 • Štatistika 3
 • Účtovníctvo - PVP
 • Účtovníctvo I.
 • Všeobecná ekonomická teória (tézy ku skúške)

Letný semester

 • Aplikovaná informatika 
 • Ceny a cenové stratégie - VP
 • Demografia - PVP
 • Demografia v regiónoch 
 • Ekonometria - PVP
 • Ekonomika a manažment VÚC
 • Hospodárska politika 
 • Hospodárska politika EÚ - PVP
 • Hospodárska štatistika - PVP
 • Informatika 
 • Logistika - VP
 • Makroekonómia
 • Makroekonómia 3
 • Malé a stredné podnikanie v regiónoch
 • Manažérska ekonomika 
 • Matematika II.
 • Mikroekonómia (tézy ku skúške)
 • Podnikové financie
 • Podnikové financie -VP
 • Podnikové hospodárstvo (tézy ku skúške)
 • Poisťovníctvo - VP
 • Praktické cvčenia z matematiky - VP
 • Praktické cvčenia z matematiky II.  - VP
 • Svetová ekonomika - PVP
 • Svetová ekonomika VP
 • Štatistika 
 • Účtovníctvo I.
 • Účtovníctvo II.
 • Účtovníctvo rozpočtových organizácií - PVP
 • Úvod do prognostiky - PVP