KEaE | Členovia katedry

Menný zoznam členov katedry

Priezvisko
Meno
Telefón
032/7400

Pracovná pozícia
Miestnosť
Budo
va

IvanováEvaeva.ivanova@tnuni.sk400dekan109 dekanátC
KoišováEvaeva.koisova@tnuni.sk404prodekan pre pedagogiku - I. stupeň štúdia102 dekanátC
MasárováJanajana.masarova@tnuni.sk420Vedúca KEaEB110C
GrmanováEvaeva.grmanova@tnuni.sk423prodekan pre pedagogiku - II. a III. stupeň štúdiaB111C
KráľováKatarínakatarina.kralova@tnuni.sk426odborná asistentkaB114C
PetrušováDagmardagmar.petrusova@tnuni.sk426odborná asistentkaB114C
JaškováDanadana.jaskova@tnuni.sk429odborná asistentkaB113C
SochuľákováJanajana.sochulakova@tnuni.sk432odborná asistentkaB108C
HaviernikováKatarínakatarina.haviernikova@tnuni.sk433odborná asistentkaB108C