Aktuálne číslo: 1/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

Sociálno-ekonomická revue
Číslo 1/2018 ročník 16

ECONOMICS AND ECONOMY
   6-13
Alena BAŠOVÁ
   14-20
Katarína HAVIERNIKOVÁ, Jozef KLUČKA, Ján HAVKO
   21-31
Martin HUDEC
   32-41
Miroslava KNAPKOVÁ, Viera KREŠÁKOVÁ
SOCIAL CONTEXT OF THE ECONOMY, LABOR MARKET AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
   42-52
Eva KOIŠOVÁ, Jana MASÁROVÁ, Monika GULLEROVÁ
   53-66
Stanislava MINÁROVÁ
INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLITICS
   67-76
Daniela NOVÁČKOVÁ, Jana VNUKOVÁ


Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk