Aktuálne číslo: 1/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

Sociálno-ekonomická revue
Číslo 1/2019 ročník 17

ECONOMICS AND ECONOMY
   11-23
Martin HUDEC
INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLITICS
   24-36
Rusnė JEGELAVIČIŪTĖ, Valentinas NAVICKAS
   37-45
Andrea ZJAROVÁ
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
   46-57
Ilona SKAČKAUSKIENĖ, Svetlana KUNSKAJA
HUMAN RESOURCES AND PERSONNEL MANAGEMENT
   58-65
Vilma LOCAITIENĖ, Saulius LILEIKIS
SOCIAL CONTEXT OF THE ECONOMY, LABOR MARKET AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
   66-76
Mantas SVAZAS, Manta LIBERYTE


Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk