Aktuálne číslo: 1/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

Indexácia v databázach

Sociálno-ekonomická revue je indexovaná v medzinárodných vedeckých databázach:
  • EBSCO Publishing   

  • EconBiz   

  • Central and Eastern European online Library (CEEOL)   

  • Index Copernicus (ICV 2016 = 74.6)   

  • Inc. - Business Source Complete


Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk