Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

CYBER SECURITY IN PUBLIC ADMINISTRATION OF THE CZECH REPUBLIC

Abstrakt:

The paper is focused on the cyber security in Czech public administration. It deals with the theoretical question of cybercrime, development of emerging trends in the use of the Intranet / Internet and online technologies, the usage of new technologies and systems that are the driving force behind the ever-increasing threats in IT. Health systems, intelligent energy, but also the whole concepts of Czech e-Government currently pose a cyber-security risk. In the introduction of the paper are described the legal standards in the CR and the basic document ensuring the cyber security in the CR. Cyber security law, national cyber security strategy, the establishment of a National center of cyber security and others are concrete steps to ensure or mitigate threats in the form of cybercrime. Despite all these activities there are repeatedly documented the security incidents in IT. There are many different types of attacks, the list of specific cases are documented in the paper. Current statistics show continuing trend of threats. The paper then tries to analyze the trend of increasing efforts to ensure cyber security on the one hand and on the other hand the growing trend in the number of incidents and the growing threat of cybercrime.

Autor: Eva ARDIELLI, Jiří ARDIELLI

Vydanie: 2017/4     Strany: 42-50     Klasifikácia JEL: H00, H11, H10

Kľúčové slová: Cybercrime, Public Administration, Cyber security

Sekcia: PUBLIC ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, REGIONAL DEVELOPMENT

Kontakty:
Eva, Ardielli, Ing., Ph.D..
Katedra veřejné ekonomiky,
Arquilla, J., Ronfeldt, D. (1993). Cyberwar is coming! Comparative Strategy, 12 (2), 141-165. ISSN 1521-0448
Bagge, D., Pačka, R. (2014). Kybernetický prostor viděn ze zahraničí: Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky. In: Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014. Praha: Národní centrum bezpečnějšího internetu, s. 1-8.
Borovička, V. (2015). Legislativa ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti. Brno: AFCEA, s 31.
Choi, K.-S., Lee, J.R. (2017). Theoretical analysis of cyber-interpersonal violence victimization and offending using cyber-routine activities theory. Computers in Human Behavior, 73 (1), 394-402. ISSN 0747-5632
CSIRT (2015). Zákon o kybernetické bezpečnosti. [on-line] [cit.: 2016-12-03]. Available at: https://www.csirt.cz/page/2630/zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti/.
Evropský parlament a Rada (2013). Směrnice o útocích na informační systémy. [cit.: 2015-05-09]. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0040.
Fér, O. (2015). Česko chce hrát prim v boji o kybernetickou bezpečnost, zatím ale zaostává. [on-line] [cit.: 2016-07-09]. Available at: http://www.ceska-justice.cz/.
Gartner (2015): Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2015. [cit.: 2016-02-02]. Available at: http://www.gartner.com/newsroom/archive/.
Henson, B., Reyns, B.W. and B.S. Fisher, (2011). Security in the 21st century: Examining the link between online social network activity, privacy, and interpersonal victimization. Criminal Justice Review, 36 (3), 253-268. ISSN 1057-5677
Herzog, S. (2011). Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses. Journal of Strategic Security, 4 (2), 49-60. ISSN: 1944-0
Hladká, E., Fousek, J. (2014). Základy IT gramotnosti. [on-line] [cit.: 2016-01-03]. Available at: https://is.muni.cz/do/1492/el/sitmu/phil/html/kyberkriminalita.html.
IEEE (2015): Top Technology Trends for 2015. [on-line] [cit.: 2016-02-02]. Available at: http://www.comsoc.org/blog/top-10-communications-technology-trends-2015.
Kaiser, R. (2015). The birth of cyberwar. Political Geography. 46. Elsevier. 11-20. ISSN: 0962-6298
Kniewald, K. (2014). Zákon o kybernetické bezpečnosti přinese nové nároky na vzdělávání odborníků. Národní pojištění. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 8-9/2014. ISSN 0323-2395.
Kozlowski, A. (2014). Comparative analysis of cyberattacks on Estonia, Georgia and Kyrgyzstan. European Scientific Journal, 10 (7), 237-245. ISSN 1857-7881
Krátký, P. (2014). Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi. IT Systems. Brno: CCB, s. r. o., s. 28-30. ISSN 1802-615X.
Kuchařík, K. (2014). Aktuální trendy informační kriminality v rámci šetřených případů PČR. In: Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014. Praha: Národní centrum bezpečnějšího internetu, pp 4.
Leukfeldt, E. et al., (2017). Origin, growth and criminal capabilities of cybercriminal networks. An international empirical analysis. Crime Law and Social Change, 67 (1), 39-53. ISSN 1573-0751
Lu, Y. et al. (2010). Social network analysis of a criminal hacker community. Journal of Computer Information Systems, 51 (2), 31-41. ISSN 0887-4417
MVČR (2015). Bílá kniha o obraně. Tiskárny Havlíčkův Brod. ISBN 978-80-7278-564.
NBÚ (2016). Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky 2015. [cit.: 2017-03-20]. Available at: < https://www.govcert.cz/download/bulletiny/bezbecnost-2015/nbu-zprava-stav-kb-2015.pdf>.
NCKB (2016). Bezpečnostní incidenty. [cit.: 2017-03-20]. Available at: https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/publikace/.
NCKB (2014). Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020. [cit.: 2016-02-02]. Available at: http://www.govcert.cz/download/nodeid-1004.
Parlament ČR (2005). Zákon o elektronických komunikacích. [on-line] [cit.: 2016-08-02]. Available at: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=127&r=2005.
Parlament ČR (2009). Zákon trestní zákoník. [on-line] [cit.: 2016-07-07]. Available at: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=40&r=2009.
Parlament ČR (2013). Úmluva o počítačové kriminalitě. [on-line] [cit.: 2016-12-12]. Available at: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6571.
Parlament ČR (2014). Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. [on-line] [cit.: 2016-12-12]. Available at: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=181&r=2014/.
Reyns, B.W., (2015). A routine activity perspective on online victimisation: Results from the Canadian general social survey. Journal of Financial Crime, 22 (4), 396-411. ISSN 1359-0790
Reyns, B.W., Randa, R. and B. Henson, (2016). Preventing crime online: Identifying determinants of online preventive behaviors using structural equation modeling and canonical correlation analysis. Crime Prevention and Community Safety, 18 (1), 38-59. ISSN 1460-3780
Shamsi, J.A. et al., (2016). Attribution in cyberspace: techniques and legal implications. Security and Communication Networks, 9 (15), 2886-2900. ISSN 1939-0122
Singer, W. P., Friedman, A. (2014). Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. ISBN 978-0199918119
MVČR, (2015). Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015. [on-line] [cit.: 2017-3-23]. Available at: http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-a-verejneho-poradku-na-uzemi-ceske-republiky-v-roce-2015.aspx

Literatúra:

Eva, Ardielli, Ing., Ph.D..
Katedra veřejné ekonomiky,
Fakulta ekonomická,
Vysoká šlola Báňská – Technická Univerzita Ostrava - VŠB-TUO
Sokolská 33, Ostrava,
Czech Republic
e-mail: eva.ardielli@vsb.cz

Jiří, Ardielli, Ing.
Tieto Czech s.r.o.
Czech Republic
e-mail: jiri.ardielli@tieto.com
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk