Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT DEVELOPMENTS IN SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC

Abstrakt:

One of the macroeconomic indicators that impacts on economic growth and has a significant impact on the population is employment, respectively. unemployment. There are a number of factors affecting the development of employment and unemployment, such as demographic change, education, age, active labor market policy, and so on. Unemployment has negative impacts not only on the human being but on society as a whole. We can monitor negative impacts such as drop in living standards, different tensions, worsening human relationships, loss of motivation, loss of employment can also be reflected in the health of the unemployed. In the following paper we had analyzed and compared the development of these indicators in the Slovak and Czech Republics. Due attention should also be paid to people who are disadvantaged in the labor market. Supporting groups at risk of entering the labor market involves improving market entry by providing some support to the employer by increasing the number of jobs and eliminating all forms of discrimination.

Autor: Dagmar PETRUŠOVÁ, Katarína KRÁĽOVÁ, Jana SOCHUĽÁKOVÁ

Vydanie: 2018/4     Strany: 18-26     Klasifikácia JEL: J8, J50, J51

Kľúčové slová: employment, unemployment, employment rate, unemployment rate, comparison

Sekcia: ECONOMICS AND ECONOMY

Kontakty:
Dagmar Petrušová, RNDr., Ing., PhD.
Katarína Kráľová, Ing., Ph.D.
Jana Sochuľáková, Ing., Ph.D.
Department of Economy and Economics,
Faculty of Social and Economic Relations,
Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 1, 911 50 Trenčín,
e-mail: dagmar.petrusova@tnuni.sk.
e-mail: katarina.kralova@tnuni.sk
e-mail: jana.sochulakova@tnuni.sk


Literatúra:

Delgadová, E., Gullerová, M., Ivanová, E. (2017). Recruitment and selection processes in Slovak enterprises and multinational corporations. International Journal of Organizational Leadership, 6 (2017), 211-220.
Habánik, J. a kol. (2014). Makroekonómia. Druhé rozšírené vydanie. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, TnUAD v Trenčíne. 2014, s. 260.
Ivanová. E. a kol. (2009). Ekonomická teória, FSEV Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, 365 s.
Krošláková, J., Palkovičová, M. (2006). Úvod do sveta práce, SPN, Bratislava 2006, s.31,s. 32, s. 39.
Mura, L., Machová, R., Tóth, Z. (2015). Evaluation of innovation performance of the business networks. Hradec Economic Days 2015, Hradec Králové: Gaudeaumus, pp. 41-47.
Révajová. E. (2009). Trh práce a politika zamestnanosti, Bratislava: Ekonóm, 2009.
P. Tujera, I. Majerová. P. Nezval. (2006). Základy makroekonomie, Computer Press, a. s., 311 s
Vojtovič, S., Krajňáková, E. (2014). Development of new economy and human capital. Vadyba Journal of Management, 25(2), 145–150.
Vojtovic, S., Krajnakova, E. (2013). Trends in Economic Growth and Unemployment in Slovakia. In: Advances in Intelligent Systems Research : International Conference on Education, Management and Social Science (ICEMSS).: Aug 22-23, p.188-191. Tianjin,
Vojtovic, S., Tupa, M. (2016). Evaluation of economic benefits from migrated labour force. In: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts: 3rd Internationl Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016: Aug 24-30, p.229-236. Albena, BULGARIA.
SŠÚ. (2018). [online] [cit. 28.3. 2018]. Retrieved from: www.statistics.sk
VDB. (2018). [online] [cit. 28.3. 2018]. Retrieved from: www.vdb.czso.cz
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk