PRE AUTOROV

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

Pokyny pre písanie

Príspevky na konferenciu je možné písať v anglickom, slovenskom a v českom jazyku. Preferovaným jazykom je angličtina. S ohľadom na požiadavky citačných databáz musia mať všetky príspevky anglický názov, abstrakt a kľúčové slová. Doporučený rozsah príspevku je 6 až 10 strán. K písaniu príspevku použite prosím šablónu, ktorá je Vám k dispozícii v anglickej aj slovenskej verzii.

Príspevky zasielajte do: 31.10.2020
na adresu: conferencefsev@tnuni.sk

Následne budú príspevky zaslané na recenzné konanie.

Článok nezodpovedajúci náležitostiam šablóny, nebude zaradený k publikácii v zborníku. V rámci autorstva môžu byť publikované maximálne dva príspevky na jedného autora resp. spoluautora.

Prevzatie šablóny

Šablóna v slovenskom jazyku - stiahnuť šablónu SVK
Šablóna v anglickom jazyku - stiahnuť šablónu ENGTop