Indexácia

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

Indexácia

Zborník príspevkov bude zaslaný na indexáciu do Web of Science a Scopus. Všetky príspevky budú odoslané k anonymnému recenznému konaniu. Zborník príspevkov bude v elektronickej podobe.

Zborník z predchádzajúcej konferencie je evidovaný v databáze Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics.Top