Kontakt

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

FSEV

FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 3
911 50 Trenčín

Tel: +421 (32) 7400 428
E-mail: conferencefsev@tnuni.skHotel Krym

Miesto konania konferencie
Ubytovanie nie je v cene konferencie

T. G. Masaryka 566
914 51 Trenčianske Teplice

Tel.: +421 (32) 6516 111
E-mail: rec.krym@slktn.skTop