O konferencii

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

O konferencii

Medzinárodná vedecká konferencia „Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie z jesení rokov 2018 a 2019, ktorých zborníky sú evidované v databáze Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics. Ide o sériu tradične poriadených podujatí Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Konferencia sa koná v prostredí kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice a koná sa v rámci projektov VEGA: č.1/0430/18 Vplyv Industry 4.0 na zmeny pracovných miest a VEGA: č.: 1/0462/20 “Vyhodnotenie zmien v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR”, s podporou SOVA DIGITAL a.s. Zameriava sa na aktuálne otázky trhu práce a vplyvu 4. priemyselnej revolúcie na zmeny na trhu práce, v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, politológie, právnych disciplín, hospodárskej politiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného obchodu, regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Na plenárnom zasadnutí vystúpi Ing. Vladislav Berkovič z firmy Pongratz s.r.o. Modra, Ing. Martin Morháč predseda predstavenstva SOVA Digital a.s. a Ing. Martin Hošták, PhD. z Republikovej únie zamestnávateľov. Medzinárodný vedecký a organizačný výbor zaručuje jej kvalitu. Pod jeho vedením bude vydaný recenzovaný zborník príspevkov, ktorý bude zaslaný na indexáciu Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics a databáze Scopus spoločnosti Elsevier.

Cieľom konferencie je stanoviť základné otázky pre nezávislý základný výskum, ktorý bude realizovaný v rámci projektov VEGA, realizovaných na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Účastníci sa môžu na konferenciu prihlásiť pomocou online formulára. Konferenčný poplatok činí 105 € a zahŕňa 2 x coffee break, obed, večeru, spoločenské posedenie a elektronický zborník. Ubytovanie si účastníci konferencie môžu sami zabezpečiť v hoteli Krym v cene 54 € za jednolôžkovú, alebo 78€ za dvojlôžkovú izbu na noc vrátane raňajok. V cene nie je miesta daň. Prijímané budú príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Rokovacím jazykom konferencie bude slovenčina, čeština, angličtina a ruština .V prípade obmedzených možností cestovania z dôvodu opatrení v rámci globálnej pandémie COVID-19 konferencia bude realizovaná dištančnou formou on-line bez zmeny konferenčného poplatku.

Termíny

Termín pre registráciu: 1.10.2020
Termín pre zaslanie abstraktu: 1.10.2020
Termín pre zaslanie príspevku: 31.10.2020
Termín pre úhradu konferenčného poplatku: 16.10.2020
Termín odoslania potvrdenia o platbe: 16.10.2020
Konferenčný deň: 12.11.2020

Rezervácia ubytovania

E-mail: rec.krym@slktn.sk
Telefón: 032/65 16 111

Top