Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

TEXT LINGVISTICS – THE BASIS OF EACH TEXT ANALYZE

Abstrakt:

Mandelíková, Lenka: Eine theoretische Darstellung der Textlinguistik. Wien/Berlin: Mercur Verlag, 2015. 100 p. ISBN 978-3-9504054-0-8

Autor: József LISZKA

Vydanie: 2017/1     Strany: 78-78     Klasifikácia JEL:

Kľúčové slová:

Sekcia: Reviews

Kontakty:
Doc. PhDr. József Liszka, PhD.
Dept. of Pedagogy
Faculty of Pedagogy
University of J. Selye in Komárno
Bratislavská cesta 3322
Komárno 945 01
Slovak Rep.


Literatúra:

Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk